Beredskabsstyrelsen Midtjylland søger nye Frivillige


Published
4/13/2019
Deadline for applications
1/1/2030


Beredskabsstyrelsen Midtjylland søger nye Frivillige

 

Udgangspunktet for at kunne søge optagelse som frivillig ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland er, at du har afsluttet en 9 måneders værnepligt ved Beredskabsstyrelsen. Derudover skal du have gennemført hele Redningsspecialistuddannelsen og fortsat ønske at hjælpe ved assistancer, samt vedligeholde og udbygge dine beredskabsfaglige kompetencer.

 

 

 

Om os

Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber i situationer, hvor der er brug for ekstra meget mandskab, meget materiel, eller når der er tale om specielle eller meget langvarige indsatser. Det kan f.eks. være i forbindelse med store brande, oversvømmelser eller miljøulykker. Herudover assisterer Beredskabsstyrelsen alle myndigheder med beredskabs opgaver, herunder Politiet, Forsvaret, Skat, Fødevarestyrelsen m.v.

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. De frivillige er derfor en vigtig ressource i det statslige redningsberedskab.

 

Beredskabsstyrelsen Midtjylland udgør en del af det statslige overbygningsberedskab. Centeret varetager årligt uddannelsen af ca. 120 værnepligtige Redningsspecialister. Udover de værnepligtige har Beredskabsstyrelsen Midtjylland plads til 125 frivillige som indgår i beredskabet. Vi uddanner frivillige med henblik på, at de kan deltage i assistancer/opgaver nationalt. Desuden har vi frivillige som også er tilknyttet BIP (Beredskabsstyrelsen international pulje). Dette personel kan anvendes i forbindelse med internationale opgaver.

 

 

Om dig

  • Du har bopæl i Beredskabsstyrelsen Midtjyllands dæknings område.

  • Du kan deltage i vedligeholdelsesuddannelse og arrangementer primært i weekender, men også hverdage, samt kan indgå i en bagvagtsordning.

  • Du brænder for beredskabet og er villige til at deltage i assistancer, både i weekender og hverdage, med kort varsel.

  • Du kan holde en positiv indstilling, også i pressede situationer.

 

 

Alle ansøgere skal oprette en profil. (Create a login to Apply i bunden af siden)

 

 

Egnede kandidater vil blive inviteret til en informationsaften.

 

 

 

Forbered og upload følgende dokumenter:

 

- Samtykkeerklæring vedr. personlige oplysninger (vedhæftet herunder)

  

- Motiveret ansøgning


Documents available for download